Sivas Arkeoloji Müzesi

Vali Ahmed Muammer Beyefendi tarafından 1914 yılında Mekteb-i Sanayi İmalathanesi olarak yapılan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Tek kat olarak düzenlenen arkeoloji salonunda küçük bir sergi düzeni mevcuttur. Müzede küçük buluntular, taş eserler, sikke ve cam eserler bölümleri içerisinde 9 milyon yıl öncesine ait fosil kalıntılarından Osmanlı dönemi sandukalarına kadar her döneme ait eserler bulunmaktadır.

Orta Anadolu’nun en büyük arkeoloji müzesi durumunda olan müze, Buruciye otele 1 km mesafededir.